+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Vladimíra Lesenská

region Pardubický kraj

Profese: Ředitelka pracovního úřadu

Vladimíra Lesenská je absolventkou ČVUT, projektantka, soudní znalkyně a matka dvou dospělých dcer. V roce 1994 ji hlasy voličů v Týništi nad Orlicí vynesly i do veřejného života. Po dobu čtyř let ve funkci místostarostky měla jedinečnou příležitost podílet se na porevolučním rozvoji města. Do týnišťského zastupitelstva byla už šestkrát zvolena a působí v něm dodnes. V roce 2006 poznala nejvyšší patra politiky, když byla zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve funkci poslankyně byla sedm let. Její doménou je sociální oblast, přičemž za dvě volební období navázala úzkou spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů za účelem hájení občanských a spotřebitelských práv. Podařilo se jí sehnat finance na opravu sociálního zařízení v týnišťské ZŠ a na tolik potřebný výtah pro Mateřskou školu Láň v Rychnově nad Kněžnou. Založila tradici benefičních koncertů, jejichž výtěžek putoval Krajkářské škole ve Vamberku, Geriatrickému centru v Týništi a dalším potřebným. Aktivně sponzorovala řadu spolků a neziskových organizací. Veškeré zkušenosti v současné době využívá na Pardubicku, kde jako ředitelka pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí usiluje o větší provázanost škol s konkrétními firmami v regionu. Její největší předností je podle jejích kolegů a přátel to, že stojí nohama pevně na zemi, je vždy přirozená, nesmírně inspirující a optimistická.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 10. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální partneři
Oficiální partner
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři