+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Yvonna Gaillyová

region Jihomoravský kraj

Profese: ředitelka Ekologického institutu Veronica

Yvonna Gaillyová vystudovala obor Fyzika pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991, po návratu z mateřské dovolené, začala profesionálně spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody Veronica, a to založením první ekologické poradny v Československu. Už na podzim 1991 stála ve Vídni u zrodu Evropské asociace ekologických poraden. Díky spolupráci s evropskými poradci a rovněž díky kombinaci přírodovědného vzdělání, znalosti několika jazyků a postupného získávání zkušeností s prací v neziskovém sektoru se prosadila i jako člověk přinášející do Česka celou řadu ekologicky příznivých inovací i důležitých kontaktů. Jedním z velkých úspěchů byl zákaz fosfátů v pracích prostředích. Od roku 1997 je ředitelkou profesionálního pracoviště ZO ČSOP Veronica – Ekologického institutu Veronica. Hodně pozornosti věnuje také síťování nevládních organizací, rozvoji neziskového sektoru a budování občanské společnosti. Yvonna Gaillyová je laureátkou Ceny Josefa Vavrouška za „výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, a za obrovskou energii, kterou dává do realizace unikátních modelových projektů v obci Hostětín“. Maminka dvou tehdy dospívajících synů realizovala jako zástupce investora právě v Hostětíně první veřejnou budovu v pasivním standardu v České republice, která nyní slouží Centru Veronica Hostětín pro vzdělávací účely a šíření praktických technologií pro udržitelný rozvoj venkova. Energetické projekty představovala i princi Charlesovi při jeho návštěvě v Hostětíně. Yvonna se již více než 30 let zasazuje za ochranu klimatu. Na tomto tématu spolupracuje se svým mužem, fyzikem, astronomem a environmentalistou Janem Hollanem. Externě vyučují i na Katedře environmentálních studií Fakulty Sociálních studií MU, přednášejí na vzdělávacích a osvětových akcích, letních školách, seminářích. Celý svůj profesní život dává přednost ozdravování Země a poradenství pro nejširší veřejnost až po vzdělávací instituce před komfortem dnešní doby. Zásadním důvodem pro současné velké nasazení a trvalé úsilí o ochranu klimatu je starost o budoucnost jejich tří vnoučátek.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 10. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální partneři
Oficiální partner
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři