zenaregionu.cz

Detail nominace

Marie Oujezdská

region Jihomoravský kraj

Profese: ředitelka Národního centra pro rodinu

Marie Oujezdská se narodila v Plzni, vystudovala VŠE v Praze. Po studiu se vrátila do Brna, kde si našla manžela. Společně vychovali čtyři dcery a nyní se radují z osmi vnoučat a jednoho psa. Během mateřské dovolené Marie vystudovala Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci. Krátce působila jako ekonomka a od 2001 pracuje v Národním centru pro rodinu, jehož posláním je přispívat k oceňování rodiny, jedinečného prostředí, v němž vznikají a rozvíjejí se hodnoty nezbytné pro prosperitu společnosti. Všechny svoje zkušenosti uplatňuje v této práci. V minulosti sedm let koučovala matky na rodičovské dovolené, aby jim pomohla k návratu na trh práce. Pomohla tak ke znovunabytí zdravého sebevědomí několika stovkám žen. Marie Oujezdská se podílí i na projektech, které aktivizují ženy ve výkonu trestu. Přednášela na tuzemských i zahraničních konferencích k tématu slaďování rodičovského a profesního života, k postavení rodin, k rodinné politice v praxi. Z jejího podnětu vznikl projekt Z-Anima pro firmy, aby zohledňovaly rodičovství svých zaměstnanců a přizpůsobily jim pracovní prostředí. Ovlivnila mnoho osobností svým vztahem k mateřství a vnímání rodičovství jako prostor pro osobní růst. Řadou svých mediálních vystoupení otevřela diskusi o vztahu společnosti a rodiny. Je na straně matek a otců, kteří po návratu z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání čelí tlaku sloučení rodičovské a profesní role. Svou iniciativou přispěla k tomu, že se v českém prostředí poprvé uplatnily nástroje rodinné politiky - audity obcí a zaměstnavatelů přátelských rodině. S neutuchající energií a díky znalosti cizích jazyků sleduje aktivity prorodinných organizací napříč střední Evropou. O letech strávených péčí o děti mluví s láskou, ale také s realistickým vědomím nároků a těžkostí, které život přináší. Marie Oujezdská je „týmový hráč“, pro svoje spolupracovníky je velkou inspirací, protože hodnoty, které prosazuje, také žije.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

ŘEKLI O NÁS

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Generální partneři
Hlavní partner
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Za podpory
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Partneři