zenaregionu.cz

Detail nominace

Iva Rindová

region Královéhradecký kraj

Profese: ředitelka školy pro sluchově postižené

Iva Rindová se jako člověk i jako pedagog a manažer vždy velmi intenzivně a v plné šíři zaměřovala na zdokonalování výuky ve své škole. Za dobu 20 let, kdy školu řídí, se jí postupně podařilo vytvořit profesionální tým spolupracovníků na nejvyšší odborné úrovni, který je konsistentně z pohledu nejen zástupců české školní inspekce a pedagogických fakult v ČR a mnoha dalších odborníků v oboru, ale i rodičů a absolventů nazírán jako „to lepší“, co máme v naší zemi. V tomto týmu vedle sebe učí a vytváří optimální podmínky pro vzdělávání dětí a žáků kolegové slyšící i neslyšící a jejich začlenění a vzájemný respekt je samozřejmostí, ať již komunikuji českým jazykem nebo českým znakovým jazykem. Pod vedením ředitelky Rindové se tak podařilo vytvořit kvalitní metodiku výuky neslyšících žáků s důrazem na bilingvální vzdělávání se zapojením českého znakového jazyka (přirozeného jazyka českých neslyšících), která je v naší zemi ojedinělá. I díky tomuto počinu se dnes škola stala hlavním partnerem Národního ústavu pro vzdělávání (při Ministerstvu školství) a pedagogové školy se spolupodílejí na tvorbě metodických materiálů pro výuku osob se sluchovým postižením. Je to historicky poprvé v naší zemi. Výčet úspěchů tímto nekončí. V letošním roce Iva Rindová dovršila svého významného životního jubilea 60 let a rozhodně se za dosažené výsledky své práce a práce celého týmu pod jejím odborným, lidským i profesionálním vedením nemusí stydět. Výsledky její práce jsou viditelné a svým charakterem poctivé, reálné, ale i vizionářské. Iva Rindová je zároveň velmi citlivý a laskavý člověk, který vás podrží v situacích potřeby i nouze. Ocenění si Iva zaslouží za svou lidskost a odbornou a společensky přínosnou a pozitivní činnost.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

ŘEKLI O NÁS

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Generální partneři
Hlavní partner
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Za podpory
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Partneři