+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Hana Dostálová

region Plzeňský kraj

Profese: Ředitelka společnosti

Bezmála deset let vede paní Hana společnost TyfloCentrum Plzeň o.p.s., která nejen na území města, ale v rámci celého kraje, nabízí zrakově postiženým možnost žít samostatně a především soběstačně. Společně s týmem kvalifikovaných, a především milých pracovníků a všech dobrovolníků razí motto „Slepotou život nekončí“. TyfloCentrum nabízí odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby a celou škálu volnočasových aktivit vhodnou pro zrakově postižené. Nejen klienti, ale i rodinní příslušníci mohou využít služby odborného poradenství, a to i po telefonu či e-mailu. Paní Hana také dohlíží na zážitkové semináře, desítky výletů, rekondiční pobyty a rozličné kulturní a sportovní akce, které odbourávají bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Paní Hana a nezištná pomoc, kterou centrum poskytuje, je důvodem, proč se někteří zrakově handicapovaní nemusí cítit méněcenní oproti zdravým lidem.