+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Věra Majerová

region Praha

Profese: Vysokoškolská pedagožka

Věra Majerová je česká socioložka a ekonomka působící na Katedře humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Po odborné stránce ji zajímá především sociologie venkova, regionální rozvoj a problematika genderu. Zabývá se rovněž metodologií výzkumu v sociálních vědách. Byla řešitelkou řady tuzemských i zahraničních grantů a získala tak pro své pracoviště nemalé finanční prostředky. Je autorkou a spoluautorkou odborných monografií a článků, ať už českých, anebo zahraničních. Udržuje kontakty s praxí a spolupodílí se na přípravě dokumentů státní správy na úrovni českých i zahraničních institucí. Je členkou vědeckých rad dvou českých vysokých škol, členkou oborových rad VŠE v Praze a FF UK, odborných organizací a redakčních rad vědeckých period. Působila v mezinárodních odborných a vědeckých organizacích, např. FAO a výkonném výboru Evropské společnosti pro rurální sociologii. Od roku 2000 stála v čele katedry a výrazně se zasloužila o její vědecký a pedagogický rozvoj. V roce 2001 získala nejvyšší vědecko-pedagogickou hodnost, když se stala jako jedna z mála žen profesorkou v jejím oboru. Ve volném čase se věnuje turistice, oba s manželem jsou držiteli Mistrovské třídy.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 11. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální promo partner
Generální partneři
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři