+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Vladimíra Lesenská

region Královéhradecký kraj

Profese: Stavební inženýrka a zastupitelka města

Vladimíra Lesenská je absolventkou ČVUT, projektantka, soudní znalkyně a matka dvou dospělých dcer. V roce 1994 ji hlasy voličů v Týništi nad Orlicí vynesly i do veřejného života. Po dobu čtyř let ve funkci místostarostky měla jedinečnou příležitost podílet se na porevolučním rozvoji města. Do týnišťského zastupitelstva byla už šestkrát zvolena a působí v něm dodnes. V roce 2006 poznala nejvyšší patra politiky, když v pozici poslankyně reprezentovala Královéhradecký kraj v dolní komoře parlamentu. Její doménou je sociální oblast, přičemž za dvě volební období navázala úzkou spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů za účelem hájení občanských a spotřebitelských práv. Podařilo se jí sehnat finance na opravu sociálního zařízení v týnišťské ZŠ a na tolik potřebný výtah pro Mateřskou školu Láň v Rychnově nad Kněžnou. Založila tradici benefičních koncertů, jejichž výtěžek putoval Krajkářské škole ve Vamberku, Geriatrickému centru v Týništi a dalším potřebným. V jejím rodném městě měla možnost pomoci Domu dětí a mládeže, Taneční škole, Sokolu, Swingovému či Divadelnímu festivalu. Veškeré zkušenosti v současné době využívá jako ředitelka kontaktního pracoviště úřadu práce, kde usiluje o větší provázanost škol s konkrétními firmami v regionu a snaží se pomoci s dopady „koronavirových“ krizových a nouzových opatření na trh práce. Její největší předností je podle jejích kolegů a přátel to, že stojí nohama pevně na zemi, je vždy přirozená a optimistická.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 11. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální promo partner
Generální partneři
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři