+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Lenka Krejčová

region Praha

Profese: Ředitelka DYS centrum z. ú.

Paní Lenka Krejčová je vystudovanou psycholožkou a ředitelkou neziskové organizace DYS-centrum Praha. Ve své praxi se věnuje diagnostice, poradenství a terapii dětí, dospívajících i dospělých s výukovými obtížemi či poruchami chování. Je propagátorkou tzv. dynamické diagnostiky (tedy diagnostiky zaměřené na zjišťování potenciálu rozvoje jedince, nikoli stanovení diagnóz a "škatulkování"), podílela se na zavedení všech stávajících metod dynamické diagnostiky V ČR. Zároveň je spoluzakladatelkou laboratorní školy ZŠ Poznávání, první svého druhu v Praze, druhé v ČR. Paní Krejčová k tomu všemu vyučuje na Univerzitě Karlově, je autorkou a publikuje vlastní odborné články a knihy navazující na její práci. Spolupracuje s odborníky a společnou praxí a pílí se snaží o to, aby široká veřejnost porozuměla dětem i dospělým, kteří se potykají s dyslexií nebo ADHD. Hledá způsoby, jak lze tyto děti zaujmout pomocí originální výuky, která je baví a je jim „šitá na míru“, jak se mohou učit tak, aby se naplňovaly jejich potřeby, aby se rozvíjely a vynikly jejich silné stránky, nikoli zdroje obtíží.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 11. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální promo partner
Generální partneři
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři