+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Ludmila Stodůlková

region Zlínský kraj

Profese: ředitelka soukromé MŠ

Ludmila Stodůlková je zakladatelkou spolku Via Vitae, jehož prostřednictvím založila v roce 1999 soukromou Mateřskou školu Klubíčko, s.r.o., v Tlumačově pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zvláště na vzdělávání dětí s autismem, komunikačními poruchami a kombinovaným postižením. Zde působí doposud v roli jednatelky i ředitelky školy. Původním povoláním ekonomka, pracovala v pneumatikárně Barum v Otrokovicích. S manželem má 5 dnes již dospělých dětí, nejmladší syn má Downův syndrom. Péče o něho ji přivedla k zájmu o problematiku lidí s postižením a rozhodla se dálkově studovat speciální pedagogiku na MU v Brně, bakalářské studium ukončila v roce 2002 s červeným diplomem. Poté, mimo péči o rodinu a řízení školy, usilovala o vytvoření trvalého zázemí pro MŠ, což se jí podařilo rekonstrukcí budovy v Tlumačově, od r. 2004 je škola provozována v prostorách všestranně vyhovujícím speciálním potřebám a požadavkům na vzdělávání zařazovaných dětí. Po celou dobu má Ludmila Stodůlková jasnou vizi o směřování školy a tuto VŠ se jí daří s pomocí spolupracovníků uskutečňovat. Škola je ve všech ohledech vnímána i hodnocena jako nadprůměrná, vhodná pro inspirativní praxi, vstřícná k dětem, jejich rodičům, odborníkům i veřejnosti. Škola je často prvním pracovištěm pro čerstvé absolventy vysokých škol, kteří zde získávají mnoho poznatků a praktických zkušeností, praxe zde absolvují studenti VŠ. Z iniciativy L. Stodůlkové byly pro děti s autismem vytvořeny originální systémy pomůcek pro strukturované učení a jejich vzory jsou registrovány na ÚPV. Pro zpřístupnění těchto pomůcek ostatním iniciovala založení e-shopu. Mimo školku ji dodnes zaměstnává péče o syna a domácnost, je v živém kontaktu s rodinami svých dětí, raduje se z 10 vnoučat. Další vyžití a odpočinek hledá na zahradě a vzhledem k tomu, že sama má 11 sourozenců s nimiž je v kontaktu, je zřejmé, že i tyto širší rodinné vztahy jí nedovolí poddat se nudě.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 11. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální promo partner
Generální partneři
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři